Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4 Kollaskolan

Skapad 2017-10-04 22:14 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa år 4
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Ej markerade rutor är sådan som vi ej arbetat med ännu. Bedömning kommer längre fram.

Insats krävs
Du behöver visa/utveckla denna förmåga för att nå godtagbara kunskaper för årskursen.
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Delta och anpassa rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer ( gå, springa, hoppa, landa, kasta, fånga, klättra, hänga, åla, krypa, balansera, stödja, rulla och rotera )i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Förstå och följa regler
 • Gr lgr11  -
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
Du känner till några regler i lekar och spel och följer dem till viss del. Du deltar och har viss kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Du känner till några regler i lekar och spel och följer dem relativt väl. Du deltar och har kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Du känner till några regler i lekar och spel och följer dem väl. Du deltar och tillämpar dina kunskaper om säkerhet och hänsynstagande.
Takt och rytm
 • Idh  4-6
Du kan röra dig fritt till musik. Du kan till viss del härma enkla rörelser i takt till musik.
Du visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Du visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Simma
 • Idh  4-6
Du deltar i simundervisningen.
Du ser trygg ut i vattnet och kan förflytta dig med relativt god simförmåga.
Du kan även hopp/ dyka i på djupt vatten och sedan simma 150 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hantering av nödsituationer vid vatten
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har deltagit i undervisning om badvett och isvett och visar att du vet hur man hanterar nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Orientera sig
 • Idh  4-6
Du förstår hur en karta är uppbyggd och fungerar och kan till viss del orientera dig i din närmiljö, ex. skolgården.
Du kan orientera dig i din närmiljö och förstår enkla kartskisser, tex skolgårdskartor och områdeskartor.
Du kan passa kartan och orientera dig väl i din närmiljö.
Kartans uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
Du känner till några av kartans färger och symboler.
Du känner till flera av kartans färger och symbolen.
Du känner till de flesta av kartans vanligaste färger och symboler.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har deltagit i undervisning om allemansrätten.
Du har relativt god kunskap om allemansrättens regler.
Du har god kunskap om allemansrättens regler.
Anpassa sig efter olika förhållaanden.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har deltagit i undervisning om hur man kan anpassa sig till olika förhållanden och visar att du har viss förståelse för lager på lagerprincipen.
Du visar att du har relativt god förståelse för lager på lager principen.
Du visar att du har god förståelse för lager på lager principen.
Förebygga skador
 • Idh  4-6
 • Idh  C 6
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektionerna
 • Gr lgr11
Du tar visst ansvar för dig själv under genomgångar och behöver utveckla din förmåga att lyssna och ta in instruktioner, genomföra de uppgifter man ska och använda material på rätt sätt till rätt sak.
Du tar oftast ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samlingar, gör för det mesta de uppgifter man ska och använder oftast material på ändamålsenligt sätt.
Du tar eget ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samlingar och gör de uppgifter man ska och använder material på ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: