Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht Åk 5

Skapad 2017-10-05 09:37 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik

Centralt innehåll

Under höstterminen behandlas följande innehåll:

Taluppfattning

Geometri

Algebra

Vikt och Volym

Temperatur, diagram och medelvärde

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
…använda matematiska begrepp.
…använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
…förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.
…använda matematikens uttrycksformer för att samtala om frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet.
…vid diagnoser och utvärderingsuppgifter.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
De fyra räknesätten
Du kan göra uträkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet 1-1 000 000 med tillfredställande resultat.
Du kan göra uträkningar med hjälp av addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet 1-1 000 000 med gott resultat.
Romerska talsystemet
Du kan avläsa det romerska talsystemet på ett fungerande sätt och konstruera egna enklare tal med tillfredställande resultat.
Du kan avläsa det romerska talsystemet på ett fungerande sätt och konstruera egna mer avancerade tal med gott resultat.
Area
Du kan räkna ut en rektangels area och behärskar begreppen cm2 och m2 med tillfredställande resultat.
Du kan räkna ut en rektangels area och behärskar begreppen cm2 och m2 med gott resultat.
Längd
Du kan mäta, uppskatta och jämföra längd med måttenheterna från mil till mm med tillfredställande resultat.
Du kan mäta, uppskatta och jämföra längd med måttenheterna från mil till mm med gott resultat.
Vikt
Du kan väga, uppskatta och jämföra vikt med måttenheterna kg, hg och g med tillfredställande resultat.
Du kan väga, uppskatta och jämföra vikt med måttenheterna kg, hg och g med gott resultat.
Volym
Du kan måtta upp, uppskatta och jämföra med måttenheterna l, dl, cl och ml med tillfredställande resultat.
Du kan måtta upp, uppskatta och jämföra med måttenheterna l, dl, cl och ml med gott resultat.
Skala
Du kan förstå och använda skala och väljer metoder för att räkna ut olika skalor på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om skala och väljer metoder för att räkna ut olika skalor på ett bra sätt.
Problemlösning
Du kan använda olika matematiska metoder och prova dig fram vid problemlösning som kräver flera uträkningar med godtagbart resultat.
Du kan använda olika matematiska metoder och prova dig fram vid problemlösning som kräver flera uträkningar med gott resultat.
Matematiska begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du samtalar om matematiska problem, metoder för att lösa matematiska problem och när du visar hur du kommit fram till olika slutsatser med godtagbart resultat.
Du kan använda matematiska begrepp när du samtalar om matematiska problem, metoder för att lösa matematiska problem och när du visar hur du kommit fram till olika slutsatser med gott resultat.
Tabeller och diagram
Du kan läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram samt rita linjediagram med godtagbart resultat.
Du kan läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram samt rita linjediagram med gott resultat.
Medelvärde
Du kan räkna ut medelvärdet med godtagbart resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: