Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion, fysik och teknik, NTA

Skapad 2017-10-09 14:43 i Amsbergs skola Borlänge
Matris som bedömer de förmågor som eleven arbetar med att utveckla och har möjlighet att visa i samband med att man arbetar med NTA-lådan "rörelse och konstruktion".
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Att göra undersökningar
 • Fy
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett enkelt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett utvecklat och delvis noggrannt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett välutvecklat och noggrannt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett enkelt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett utvecklat sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett välutvecklat sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett på ett utvecklat sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett på ett välutvecklat sätt
Du kan på ett enkelt sätt och till viss del med hjälp av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett enkelt sätt och med viss användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fyikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som för diskussionen framåt
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som för diskussionen framåt och som fördjupar och breddar den
Kunskaper om upptäckter och framsteg
Du kan på ett enkelt sätt resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön..
Du kan på ett sätt som för diskussionen framåt resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön..
Du kan på ett sätt som för diskussionen framåt och som fördjupar och breddar den resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön..
Tekniska lösningar
 • Tk
 • Tk
 • Tk
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan genom att förklara och visa på hur några delar samverkar beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan Genom att förklara och visa på hur några delar samverkar och jämföra med andra liknande lösningar beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Bild
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  E 6
Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer . Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: