Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av geografiämnet åk 6

Skapad 2017-10-15 18:07 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Geografi

I den här matrisen ser du hur du ligger till i geografiämnets olika förmågor och kunskapskrav. Bedömningen är gjord utifrån vad du visat att du kan muntligt och skriftligt på lektioner samt vid de tillfällen du fått redovisa skriftligt eller muntligt på prov eller läxförhör.

Du har ännu inte nått E-nivå
Du har nått E-nivå
Du har nått C-nivå
Du har nått A-nivå
Du har ännu inte nått grundläggande kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Din förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.
Din förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och naturen.
Din förmåga att göra geografiska analyser och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.
Din förmåga att värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling.
Din kunskap om Europas namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: