Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI Norden - bedömningsmatris åk 5

Skapad 2017-10-17 21:07 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Geografi

Matrisen används som underlag för skriftligt omdöme i Geografi Norden.

---------->
---------->
---------->
Nordens länder
Du namnger med viss hjälp vilka de nordiska länderna är och placerar med viss hjälp ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska länderna är och placerar ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska länderna är och placerar med god säkerhet ut dem på en karta över Norden.
Nordens huvudstäder
Du namnger med viss hjälp vilka de nordiska huvudstäderna är och placerar med viss hjälp ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska huvudstäderna är och placerar ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska huvudstäderna är och placerar med god säkerhet ut dem på en karta över Norden.
Geografiska begrepp
Du är på god väg att kunna använda dig av geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett utvecklat sätt.
Kunskap om naturlandskap
Du är på god väg att kunna förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är.
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Samband natur och människor
Du är på god väg att kunna beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Naturtyper och naturtillgångar
Du är på god väg att kunna namnge några av Nordens olika naturtyper och naturtillgångar.
Du namnger några av Nordens olika naturtyper och naturtillgångar. Du berättar på ett enkelt sätt någon betydelse av dessa för samhället.
Du namnger de flesta av Nordens olika naturtyper och naturtillgångar. Du berättar på ett utvecklat sätt några betydelser av dessa för samhället.
Kartkunskap och omvärldskunskap
Du är på god väg att kunna använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du är på god väg att kunna diskutera hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: