Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STATISTIK år 7 - egen undersökning

Skapad 2017-10-22 20:24 i Läroverket Hudiksvall
Det här är en matris som hör till den egna undersökning du har gjort i matematik området Statistik.
Grundskola 7 Matematik

PROBLEMLÖSNING

Undersökning
Jag visar en undersökning jag har gjort där jag beskriver en valfri undersökning med hjälp av stapeldiagram, en given undersökning om vädret med hjälp av linjediagram samt en tredje undersökning med hjälp av cirkeldiagram
Jag visar min undersökning med hjälp av tabell, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram
Jag visar min undersökning med hjälp av tabell, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram. Jag kan berätta varför just den respektive diagramtypen är lämplig för varje undersökning. Min tabell är tydlig och korrekt.
Jag visar min undersökning med hjälp av tabell, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram. Jag kan berätta varför varje diagramtyp är lämplig för varje undersökning. Min tabell är tydlig och korrekt. Jag kan berätta om vilket urval jag har gjort. Dvs hur många jag frågat. Varför jag valt dem och det antalet.

BEGREPP

Föreslå
olika diagram för olika typer av undersökningar.
Jag kan namnge diagrammen stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram samt cirkeldiagram.
Jag kan namnge diagrammen stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram. Jag kan också föreslå vilket diagram som är lämpligt för olika typer av undersökningar.
Jag kan namnge diagrammen stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram , cirkeldiagram. Jag kan föreslå vilket diagram som är lämpligt för olika typer av undersökningar. Jag kan skapa diagram så att de trots samma data ser olika ut, beroende på vad jag vill belysa.

METODER

Bestämma
medelvärde, median och typvärde
Jag kan bestämma medelvärde, median och typvärde utifrån givna data.
Jag kan bestämma värden (t.ex. åldrar) om jag vet medelvärde och median.
Jag kan bestämma alla lägesmått (median, medelvärde, typvärde) utifrån en frekvenstabell
Använda
digitala verktyg för att beskriva resultat från statistiska undersökningar
Jag kan göra en undersökning och presentera den i form av tabell och diagram i Google kalkylark
I en undersökning jag presenterar i Google Kalkylark kan jag programmera så att programmet räknar t.ex. summa.
I en undersökning jag presenterar i Google Kalkylark kan jag programmera så att programmet räknar summa och procent. Jag kan förklara matematiken i kommandot.

RESONEMANG

Redovisa
en undersökning jag har gjort genom att beskriva med tabell eller diagram
Jag berättar för mina kamrater om en undersökning jag har gjort och visar då mina tabeller och diagram.
Jag berättar för mina kamrater om en undersökning jag har gjort och berättar om varför just de diagram jag valt är lämpliga till just de undersökningar jag gjort.
Jag berättar för mina kamrater om en undersökninga jag har gjort och berättar om varför just de diagram jag valt är lämpliga till just de undersökningar jag har gjort. Jag berättar också hur jag tänkt kring urvalet jag har gjort och kan argumentera för de val jag har gjort.
Resonera
med en kamrat om medelvärde, median och typvärde
Jag kan berätta för en kamrat hur jag har räknat ut medelvärde, median och typvärde i min undersökning
Jag berättar för en kamrat hur jag använder lägesmått som finns tillgängliga för att räkna ut värden - t.ex. åldrar. Jag lyssnar aktivt på när en kamrat berättar samma sak för mig.
Jag berättar för en kamrat hur jag använder lägesmått som finns tillgängliga för att räkna ut värden - t.ex. åldrar. Jag lyssnar när en kamrat berättar och för dennes resonemang vidare med hjälp av frågor och påståenden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: