Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Vale 8. Läsförståelse : ANA MARIA

Skapad 2017-10-23 12:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för läsförståelse prov efter kap.2: Ana Maria.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
BETYG
F
E
D
C
B
A
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

Ansvar om språkinlärning

Obs!: Detta är bara information och ingår inte i betygen.
Ansvar för språkinlärning
Obs!: Detta är bara information och ingår inte i betygen.
Du deltar/jobbar inte aktivt på lektionerna och tar inte ansvar. Sällan slutför uppgifterna.
Du deltar mestadels aktivt, slutför oftast uppgifter och har börjat använda några olika strategier.
Du deltar och reflekterar kring din inlärning och använder i någon mån några olika strategier
Du ansvarar själv och använder olika strategier för att komma vidare i din utveckling med mycket goda resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: