Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikmatris 1-3

Skapad 2017-10-30 10:42 i Östra skolan Falun
Kunskapskraven gäller för åk 3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav åk 3
Problemlösning
Du kan med hjälp finna strategier för att lösa ett enkelt problem.
Du försöker själv lösa problemet genom att välja en strategi.
Du kan till viss del hitta en fungerande strategi för att lösa ett enkelt problem med anpassning till problemets karaktär.
Du kan på egen hand hitta strategier för att lösa ett enkelt problem med viss anpassning till problemets karaktär.
Problemlösning 2
Du kan med hjälp beskriva tillvägagångssätt och bedöma rimlighet.
Du försöker själv beskriva tillvägagångssätt och bedöma rimlighet.
Du kan till viss del själv beskriva tillvägagångssätt och bedöma rimlighet.
Du kan beskriva tillvägagångssätt och bedöma rimlighet.
Matematiska begrept.ex. Addition, Subtraktion, Summa, Skillnad, Udda
Du känner till några matematiska begrepp och kan med stöd använda dem på ett fungerande sätt.
Du känner till några matematiska begrepp och försöker använda dem på egen hand på ett fungerande sätt.
Du kan några matematiska begrepp och kan till viss del använda dem på ett fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem på ett fungerande sätt.
Matematiska begrepp – Hur begrepp relaterar till varandra tex. Fler, Färre, Hälften, Dubbelt
Du känner igen några matematiska begrepp men kan inte relatera dem till varandra.
Du känner till att några begrepp relaterar till varandra. Men kan inte ge något exempel.
Du känner till hur några begrepp relaterar till varandra och kan med stöd ge exempel.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Matematiska begrepp – Beskriva egenskaper
Du kan med hjälp till viss del beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du försöker att beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan till viss del beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Taluppfattning
Du kan koppla ihop antal till rätt siffra i talområdet 0-10.
Du kan koppla ihop antal till rätt siffra i talområdet 0-100 och du kan dela upp talen i ental och tiotal.
Eleven har till stor del grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan beskriva tals inbördes relation inom talområdet 0-1000 och kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan beskriva tals inbördes relation inom talområdet 0-1000 och kunna dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Bråk
Du förstår att det går att dela upp en hel i delar.
Du kan med stöd dela upp en hel i delar.
Du kan på egen han dela upp en hel i delar samt kan jämföra och namnge delarna som enkla bråk
Du kan använda enkla bråkformer i vardagliga situationer samt kan jämföra och namnge delarna som enkla bråk
Geometri
Du känner igen och kan namnge enkla geometriska figurer som kvadrat, rektangel, triangel, oval och cirkel.
Du känner igen, jämföra, beskriva, rita och namnge enkla geometriska figurer som kvadrat, rektangel, triangel, oval och cirkel.
Du känner igen och kan namnge några av de tredimensionella kropparna som rätblock, pyramid, klot, cylinder och kon.
Du känner igen, jämför beskriver och kan avbilda några av de tredimensionella kropparna som rätblock, pyramid, klot, cylinder och kon.
Huvudräkning addition och subtraktion
Du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10 med hjälp av laborativt material.
Du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10 utan hjälpmedel.
Du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med hjälp av laborativt material.
Du kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 och enkla tal i ett utvidgat talområde utan hjälpmedel
Huvudräkning division och multiplikation
Du har börjat räkna multiplikation med hjälp av laborativt material.
Du har börjat räkna division med hjälp av laborativt material.
Du kan räkna multiplikation och division med hjälp av laborativt material.
Du kan räkna multiplikation och division inom talområdet 0-20 och enkla tal i ett utvidgat talområde utan hjälpmedel.
Skriftliga räknemetoder
Du har börjat använda metoder för att göra enkla uträkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
Du kan med stöd använda metoder för att göra enkla uträkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-200 med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda metoder för att göra enkla uträkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-200 med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda metoder för att göra uträkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-200 med tillfredsställande resultat.
Strategier för rutintal
Du känner till några räknemetoder.
Du kan några räknemetoder och kan med stöd välja en effektiv metod anpassad till sammanhanget.
Du kan några räknemetoder och kan till viss del välja en effektiv metod anpassad till sammanhanget.
Du kan flera olika räknemetoder och kan välja en effektiv metod anpassad till sammanhanget.
Mätning och längd
Du känner till begreppet längd och kan göra enkla jämförelser.
Du kan med visst stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och känner till några vanliga måttenheter.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och känner till några vanliga måttenheter för att uttrycka resultat
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Mätning - Massa
Du känner till begreppet massa och kan göra enkla jämförelser.
Du kan med visst stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massa och känner till några vanliga måttenheter.
Du kan göra några enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massa och använder några vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massor och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Mätning - Volym
Du känner till begreppet volym och kan göra enkla jämförelser.
Du kan med visst stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och känner till några vanliga måttenheter.
Du kan göra några enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och använder några vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid
Du kan avläsa hel och halv på en klocka.
Du kan avläsa hel, halv, kvart i och kvart över på en klocka.
Du kan avläsa tiden på en klocka.
Du ska kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid.
Likhetstecknet
Du känner till likhetstecknet
Du känner till likhetstecknet och kan med hjälp av konkret material förstå att det ska vara lika mycket på båda sidor.
Du kan använda likhetstecknet på ett korrekt sätt i enklare beräkningar och förstår att värdet ska vara lika stort på båda sidorna. T.ex: 8 = 3 + 5 3+4 = 5+2
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt. T.ex: 1 l = 10 dl 7-4 = 2+1
Tabeller och diagram
Du kan känna igen och avläsa tabeller och stapeldiagram.
Du kan genomföra en enklare undersökning och redovisa resultatet i en tabell och ett stapeldiagram samt avläsa ett linjediagram.
Du kan genomföra en undersökning och redovisa resultatet i en tabell och ett linjediagram samt avläsa ett cirkeldiagram.
Du kan genomföra olika sorters undersökningar, avläsa och skapa tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Mönster
Du kan fortsätta ett mönster med konkret material.
Du kan fortsätta enkla geometriska mönster och talföljder.
Du kan konstruera enkla geometriska mönster och talföljder och förklara sambandet.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor.
Uppskatta, avrunda, sannolikhet och rimlighet.
Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Du kan göra enkla överslagsberäk- ningar och uppskattningar.
Du kan avrunda till närmaste tiotal och göra överslagsberäkningar i talområdet 0-200.
Du kan uppskatta ett resultat och bedöma dess rimlighet. T.ex: Beräkningar, vikt, tid, längd och volym.
Sannolikhet och rimlighet
Du kan undersöka hur många gånger ett visst tal dyker upp när du t ex slår en tärning ett visst antal gånger.
Du kan samtala om sannolikheten att ett visst tal dyker upp på t ex en tärning.
Du kan samtal om och bedöma rimligheten i att t ex ett visst tal dyker upp när du slår en tärning.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga och rimliga händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: