Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Biologi - Kropp och hälsa

Skapad 2017-10-31 15:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 NO (år 1-3) Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om människokroppen genom att ge exempel och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion med viss användning av biologiska begrepp.
Du visar goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med relativt god användning av biologiska begrepp.
Du visar mycket goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med god användning av biologiska begrepp
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om människokroppen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om människokroppen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om människokroppen.

Söka information och använda informationen till att skapa texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Information
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor.
Källkritik
Du är källkritisk dvs resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Skriva text
Du använder dig av informationen till att skriva enkla texter med egna ord.
Du använder dig av informationen till att skriva utvecklade texter med egna ord, med relativt god anpassning till uppgiften.
Du använder dig av informationen till att skriva välutvecklade texter med egna ord, med god anpassning till uppgiften. Laborationsförmåga

Laboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
Du genomför laborationer på ett säkert sätt.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett rätt och effektivt sätt.
Planering
Du bidrar till att planera laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du planerar laborationer som efter lite bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du planerar laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, frågeställning och slutsats
Du jämför resultatet med frågeställningen och drar enkla slutsatser.
Du jämför resultatet med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser.
Du jämför resultatet med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser.
Resultat, resonemang och förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur laborationen kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur laborationen kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet genom att hitta felkällor i laborationen och ger förslag på hur laborationen kan förbättras.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av laborationer.
Du gör utvecklade dokumentationer av laborationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer av laborationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: