Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Bild år 4-6

Skapad 2017-11-02 22:57 i Sandlyckeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Bild

Framställa bilder

Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
Bildmapp Bokmärke Zentangle bilddagbok Stopmotion Affisch Collage
...enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
...utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
...välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Tekniker, verktyg & material

I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
... i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
...relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
...på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Kombinera bildelement

Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
...i huvudsak fungerande sätt.
...relativt väl fungerande sätt.
...väl fungerande sätt.

Utveckla idéer

Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
...bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
...utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
...utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Formulera & välja handlingsalternativ

Under arbetsprocessen bidrar du till att...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
...formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Presentera bilder

Dessutom kan du presentera dina bilder med...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
...viss anpassning till syfte och sammanhang.
...relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
---god anpassning till syfte och sammanhang.

Ge omdömen om det egna arbetet

Du kan också...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
...ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
...ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
...välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Resonemang & koppling

Du kan föra...
Dina uppdrag
Utveckla
E
D
C
B
A
...enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer...
...utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer...
...utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer...
...och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
...och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
...och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: