Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris, samtala åk 5

Skapad 2017-11-06 13:42 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Utgår från Gleerups bedömningsmatris, samtala åk 5
Grundskola 5 Svenska

Samtala

osäker
på väg
säker
Lyssna
  • Sv  E 6
Du lyssnar när andra talar och kan relativt väl sammanfatta innehållet.
Du lyssnar aktivt när andra talar och kan sammanfatta innehållet.
Du lyssnar med god förståelse när andra talar.
Tala
  • Sv  E 6
Du talar med tydlig röst så kamrater förstår.
Du talar med tydlig och varierad röst så att kamrater förstår.
Du talar med tydlig och varierad röst så att kamrater förstår.
Tala
  • Sv  E 6
Innehållet är relativt lätt att förstå.
Innehållet är lätt att förstå.
Innehållet är mycket lätt att förstå.
Tala
  • Sv  E 6
Du har kontakt med lyssnaren.
Du har relativt god kontakt med lyssnaren.
Du har god kontakt med lyssnaren och talar med inlevelse.
Föredrag
  • Sv  E 6
Du berättar om ett ämne med inledning och avslutning.
Du berättar om ett ämne med relativt tydligt innehåll och föredraget är uppdelat i stycken.
Du berättar om ett ämne med en tydlig röd tråd.
Föredrag
  • Sv  E 6
Du åskådliggör ibland innehållet med bilder, föremål eller annat.
Du åskådliggör innehållet med bilder, saker eller annat.
Du väcker intresse hos lyssnaren genom föremål, bilder och inlevelse.
Diskussioner
  • Sv  E 6
Du deltar i parövningar, klassråd eller diskussioner.
Du deltar aktivt i parövningar, klassråd eller diskussioner.
Du argumenterar och lyssnar i diskussioner och kan föra samtalet framåt.
Kroppsspråk
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
Ditt kroppsspråk speglar delvis innehållet.
Ditt kroppsspråk speglar relativt gott innehållet.
Ditt kroppsspråk speglar innehållet.
Helhetsbedömning
Du kan föra ett samtal om ett givet innehåll.
Du kan föra ett relativt givande samtal om ett givet innehåll.
Du kan föra ett givande samtal om ett givet innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: