Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna år 5 2017

Skapad 2017-11-07 19:42 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska

Du ska söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera information
På väg
I huvudsak
Relativt väl
Väl fungerande
Du behöver stöd av läraren för att kunna välja källor. Du använder en typ av källor t.ex. böcker.
Du väljer med viss hjälp olika typer av källor som fungerar ganska bra. Du behöver en del hjälp med att hitta i källan.
Du väljer själv olika typer av källor och använder dem på ett ganska säkert sätt. Du behöver viss hjälp med att hitta i källan.
Du väljer självständigt flera olika typer av källor på ett säkert sätt. Du hittar själv fakta i dessa källor.
Välja information
Du väljer ut enstaka information/ Du skriver av meningar i texten/ Du gör inget urval utan skriver allt du hittar.
Du har med ganska lite information om ceremonierna, 1-2 fakta.
Du har för det mesta kunnat välja ut relevant information som handlar om religionernas ceremonier.
Du väljer ut relevant information som svarar på frågorna Varför? och Hur? om religionernas ceremonier.
Värdera källor
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Resonera om varför källorna är användbara
Du kan förklara något om hur källan är att använda.
Du kan förklara två bra eller mindre bra saker om hur källorna är att använda. Du har med någon motivering om hur de var att använda och hur källorna passade till det som du behövde. Du skriver en kort text.
Du kan förklara tre saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med några motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde den till. Du skriver en längre och mer utförlig text.
Du kan förklara mycket som är bra/mindre bra med källorna. Du förklarar utförligt om hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde dem till. Din text är lång, tydlig och innehållsrik.

Du har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer eller levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det du jämför.
Du visar att du har goda kunskaper om det du jämför.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om det du jämför.
Analysera
Du hittar några likheter och skillnader med hjälp/ Du behöver mycket hjälp med att lösa uppgiften.
Du berättar kortfattat om byggnader eller bön inom syskonreligionerna.Du jämför minst 2 likheter och skillnader, Du har med någon fakta om varje jämförelse.
Du berättar mer utförligt om byggnader eller bön inom syskonreligionerna.Du jämför minst 3 likheter och skillnader. Du har med mer fakta om jämförelserna samt några förklaringar till resonemangen.
Du berättar utförligt om byggnader eller bön inom syskonreligionerna.Du jämför minst 4 likheter och skillnader. Du har med mycket fakta och flera förklaringar till jämförelserna.

Du visar även på enkla samband mellan konkreta uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband
Du kan något om olika högtider.
Du kopplar ihop varför man firar olika högtider inom världsreligionerna, och andra saker som man gör/har som hänger ihop med religionen (t.ex. kläder, symbol och mat.)

Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner som göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristendomen
Du vet något om kristna högtider.
Du vet varför kristna firar jul och påsk samt när på året det är.
Dessutom vet du hur man firar jul och påsk nu, och hur kristna firade förr.

Kommentar

Matrisen är omgjord och konkretiserad utifrån kunskapskraven. Värdeorden och kunskapskraven framgår också.
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: