Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delta i lekar, spel och idrotter åk 4-6

Skapad 2017-11-08 20:26 i Fyrklöverskolan Hedemora
Kartläggningen ska visa hur eleven kan delta i lekar, spel och idrotter.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Kartläggningen ska visa hur eleven kan delta i lekar, spel och idrotter.

Ta ställning till om eleven:

Lyssnar.
Förstår regler.
Följer regler.
Växlar roller.
Anpassar sina rörelser individuellt.
Anpassar sina rörelser till kamrater.
Samtalar, resonerar och utvecklar idéer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevexempel
Eleven deltar till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar väl till aktiviteten.
Elevexempel
Eleven lyssnar till och praktiserar de flesta regler.
Eleven lyssnar till och praktiserar regler.
Eleven lyssnar till och praktiserar regler som en självklar del av aktiviteten.
Elevexempel
Eleven växlar roll och uppgift när den tex. blir kullad.
Eleven växlar roll och uppgift på ett smidigt och naturligt sätt när den tex. blir kullad.
Eleven växlar roll och uppgift när den tex. blir kullad och använder sig själv som redskap för att gynna aktiviteten.
Elevexempel
Eleven samtalar om regler och förutsättningar för aktiviteten.
Eleven samtalar om regler och olika förutsättningar, samt på vilket sätt de gynnar aktiviteten.
Eleven för resonemang om regler och olika förutsättningar, samt på vilket sätt de gynnar aktiviteten.
Elevexempel
Eleven utvecklar idéer och ger förslag till hur man kan använda olika förutsättningar för att gynna aktiviteten.
Eleven utvecklar idéer och ger många förslag till hur man kan ändra förutsättningar och eget beteende för att gynna såväl aktivitet som kamrater och spel.
Kommentar
Eleven visar förmåga att ta emot och följa de flesta regler.
Eleven visar förmåga att ta emot och följa regler.
Eleven visar förmåga att förstå att gemensamma regler är grundförutsättningarna för en bra aktivitet.
Kommentar
Eleven visar förmåga att växla roller i aktiviteten.
Eleven visar förmåga att växla roller och förutsättningar i aktiviteten.
Eleven visar förmåga att se samband mellan eget agerande och en väl genomförd aktivitet.
Kommentar
Eleven visar förmåga att förstå betydelsen av gemensamma regler.
Eleven visar förmåga att förstå innebörden av regler och även hur ändrade förutsättningar kan gynna aktiviteten.
Eleven visar förmåga att självständigt kunna utveckla idéer och förutsättningar för att skapa en bra aktivitet.
Utvecklingsriktning
Utveckla förmågan att vissa regler behövs i lekar och aktiviteter.
Utveckla förmågan att förstå att gemensamma regler är en grundförutsättning för en bra aktiviteter.
Utveckla förmågan att planera och hitta på nya egna aktiviteter.
Utvecklingsriktning
Utveckla förmågan att förstå att eget agerande har betydelse för en aktivitet.
Utveckla förmågan att se samband mellan eget agerande och en väl genomförd aktivitet.
Utveckla förmågan att planera och hitta på aktiviteter där alla kamrater kan delta.
Utvecklingsriktning
Utveckla förmågan att anpassa sig till ändrade förutsättningar i en aktivitet.
Utveckla självständiga idéer om hur man kan förbättra en aktivitet.
Utveckla förmågan att analysera vad olika regler får för följder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: