Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er - Svenska ht år 4 17

Skapad 2017-11-16 16:14 i Esperedskolan Halmstad
Er - Svenska ht år 4 ht - 17
Grundskola 4

Er - Svenska år 4 ht - 17

SKRIVA:

Den öde ön
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Handling
Inledning, händelseförlopp och avslutning
Din text har en enkel handling.
Din text har en utvecklad handling med tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.
Din text har en välutvecklad handling med tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.
Innehåll
Hur kan jag som läsare följa med i din text. Har du en röd tråd?
Du kan skriva en text med begripligt innehåll.
Du kan skriva en text med relativt tydligt innehåll.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll.
Språklära
T ex stavning, skiljetecken och punkt och stor bokstav.
I din text använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. - Texten innehåller meningar med punkt och stor bokstav.
I din text använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. - Texten innehåller många meningar med punkt och stor bokstav.
I din text använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. - Texten innehåller i huvudsak meningar med punkt och stor bokstav.
Beskrivningar
T ex miljö- och personbeskrivningar
Din text innehåller enkla miljö- och personbeskrivningar.
Din text innehåller utvecklade miljö- och personbeskrivningar.

LÄSA:

Släpp taget, Jonte.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Läsa med flyt
Läsa med flyt ur boken Släpp taget, Jonte.
Jag kan läsa högt ur boken med visst flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt t ex att rätta sig själv eller läsa om vid behov.
Jag kan läsa högt ur boken med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt t ex att rätta sig själv eller läsa om vid behov.
Jag kan läsa högt ur boken med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt t ex att rätta sig själv eller läsa om vid behov.
Läsförståelse
Läsförståelsefrågor kring boken.
Jag kan sammanfatta och ta fram det viktigaste ur bokens innehåll på ett enkelt sätt.
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av bokens innehåll. Jag kan kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget. Då visar jag grundläggande läsförståelse.
Jag kan göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll. Jag kan kommentera viktiga delar med relativt god koppling till sammanhanget. Då visar jag god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: