Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i matematik åk 6

Skapad 2017-11-28 11:33 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris åk 6, Mårtenskolan Lund
Grundskola 6 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan t. ex. vara ett matematiskt objekt som en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion alternativt en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder omfattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder alternativt resonera sig fram till målet genom olika lösningar.

Kommunikation:
Att kommunicera matematik innebär att utbyta information (förklara och argumentera) med andra om matematiska idéer och tankegångar såväl muntligt som skriftligt med hjälp av olika uttrycksformer. Att ha förmåga att kommunicera omfattar även att ha förmåga att sätta sig in i - samt ta del av andras beskrivningar och lösningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: