👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LM/DS tala/lyssna

Skapad 2017-11-30 15:30 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Tala/lyssna

  • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
samtala/lyssna
Jag kan delta i samtal om ämnen jag känner till.
samtala/lyssna
Jag kan ställa frågor och ge kommentarer som för samtalet framåt.
samtala/lyssna
Jag kan framföra egna åsikter som har med ämnet att göra.
samtala/lyssna
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
samtala/lyssna
Jag kan ge enkla instruktioner.
samtala/lyssna
Jag kan följa enkla instruktioner.