Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris arbetsområde "Kranen"

Skapad 2017-12-03 11:05 i Läroverket Hudiksvall
Bedömningsmatrisen är anpassad för arbetsområde "Kranen".
Grundskola 8
E
C
A
Tekniska lösningar
Hur du skapat en tekniska lösning av din kran utifrån behov och uppsatta kriterier. Hur väl din modell är utförd.
Utför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar. Kriterier är till viss del uppfyllda.
Utför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och skapar en utvecklad modell. Kriterier är till relativ god del uppfyllda.
Utför ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och skapar en välutvecklad och g enomarbetad modell. Kriterier är till god del uppfyllda.
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Hur du gjort dina skisser och ritningar, analogt eller digitalt? Hur du gjort en dokumentation av din arbetsprocess?
Analoga eller digitala skisser och ritningar är enkelt utförda. Arbetsprocessen är enkelt dokumenterad i ClassRoom
Analoga eller digitala skisser och ritningar är relativt väl utförda. Arbetsprocessen är relativt väl dokumenterad i ClassRoom
Analoga eller digitala skisser och ritningar är välutvecklade och genomarbetade. Arbetsprocessen är väl dokumenterad i ClassRoom
Arbetsprocessen
Hur har arbetsprocessen fungerat
Bidrar till, formulerar och väljer handlingsalternativ som för arbetsprocessen framåt.
Bidrar till, formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning för arbetsprocessen framåt.
Bidrar till, formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning för arbetsprocessen framåt.
Redovisning
Hur redovisar jag min kran? Hur väl är min redovisning anpassad till de som lyssnar? Språk? Använder hjälpmedel för att förmedla mitt budskap?
Har en röd tråd och försökte hålla mig till den. Redovisningen är till viss del anpassad till de som lyssnar. Redovisning görs på svenska. Använder hjälpmedel till viss del.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning. Redovisningen är till relativ stor del anpassad till de som lyssnar. Redovisningen görs på engelska. Använder hjälpmedel på ett relativt väl ändamålsenligt sätt.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Redovisningen är till stor del anpassad till de som lyssnar. Redovisningen görs på engelska. Använder hjälpmedel på ett väl fungerande och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: