Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 5 ht-17

Skapad 2017-12-06 13:37 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi

Centralt innehåll, enligt Lgr 11

Tema Kemi och miljö behandlar följande centrala innehåll:

Indelningar av ämnen och materia utifrån egenskaper som utseende, surt/basiskt, ledningsförmåga, löslighet och brännbarnhet.
Hur råvaror förädlas till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
Vanliga kemikalier i hemmet och samhället, dess användning och påverkan på hälsa och miljö.
Planering, utförande och utvärdering av enkla systematiska undersökningar.

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

… använda dina kunskaper i kemi för att uttrycka vad du tycker i frågor om kemikalier i vardagen, dess påverkan på hälsa och miljö och hållbar utveckling.
…göra undersökningar i kemi.
…använda kemins teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop.
… göra egna undersökningar, dokumentera planeringen, utförandet och utvärdera dessa i text och bild.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet.
…vid dokumentation av genomförda uppgifter.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
KOMMUNICERA
- samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
- använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
UNDERSÖKA
- planera ...göra undersökningar i kemi
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
- säkerhet, genomföra
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningarna.
- värdera resultat
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
- dokumentera
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
BEGREPP
- kemi och ämnen
Du har baskunskaper om atomernas kretslopp och vad som menas med "ingeting försvinner, allt finns kvar". Du ger exempel och beskriver några grundämnen, sura/basiska ämnen och blandningar/lösningar på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda om atomernas kretslopp och vad som menas med "ingeting försvinner, allt finns kvar". Du ger exempel och beskriver några grundämnen, sura/basiska ämnen och blandningar/lösningar på ett bra sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
HÅLLBAR UTVECKLING
- kemi, miljö och människan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen. Du kan ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem. Du kan berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge några enkla exempel på hur vi kan ta hand om dem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen. Du kan ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem. Du kan berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge flera goda exempel på hur vi kan ta hand om dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: