👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2017-12-06 22:05 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Teknik

Bedömningsmatris kopplad till arbetet med arbetsområdet Teknik i årskurs 2.

Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Tekniska lösningar där männsikan härmat naturen
  • Tk  1-3
Du kan med bildstöd samtala om tekniska föremål där människan härmat naturen.
Du kan ge exempel på ett par tekniska föremål där människan härmat naturen.
Du kan ge exempel på flera tekniska föremål där människan härmat naturen.
Egna konstruktioner
  • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner. Du behöver stöd för att slutföra arbetet.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför arbetet. Det blir en enkel modell.
Du arbetar med konstruktioner och prövar idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt. Du slutför arbetet.
Dokumentation i form av enkel skiss
  • Tk  1-3
Med stöd av pedagog gör du en enkel skiss över din konstruktion.
Du gör en enkel skiss över din konstruktion där mekanismen visas.
Du gör en utvecklad skiss över din konstruktion där mekanismen visas.