👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömingsmatris i NO 4-6

Skapad 2017-12-08 08:39 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Biologi Kemi Fysik
E
C
A
Begrepp
Din kunskap om olika begrepp och modeller i NO samt din förmåga att använda dig av dem och sätta in dem i olika sammanhang.
Ännu ej godkänd
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Laborativ
Din kunskap om hur laborationer genomförs. Din förmåga att ge förslag på hur en laboration skulle kunna genomföras. Din förmåga att dokumentera och tolka ett resultat. Samt hur du kan ge förslag på hur ett försök kan utvecklas för att ta reda på ny kunskap.
Ännu ej godkänd
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Granska information, skapa texter, diskutera
Din förmåga att kunna skapa texter som är anpassade till din ålder. Hur du använder olika källor. Hur du för resonemang och bygger upp argument.
Ännu ej godkänd
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad