👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 5, Kullaviksskolan 2017-18, CEN

Skapad 2017-12-14 11:43 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Slöjd

Är en rad i matrisen inte ifylld har gruppen/eleven inte jobbat med denna nivå ännu men kommer att göra det vid senare tillfälle.

Slöjdens långsiktiga mål

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formgivning och att ta och hantera instruktioner.
Har svårt att formge ett arbete. Har svårt att ta till sig muntliga genomgångar, individuella och skriftliga instruktioner.
Formger enkla slöjdarbeten i olika material. Arbetar efter lärarens genomgångar och till största del med muntliga instruktioner.
Formger enkla slöjdarbeten i olika material på ett ganska noggrant sätt. Arbetar efter lärarens genomgångar och med muntliga och skriftliga instruktioner.
Formger slöjdarbeten i olika material på ett noggrant sätt. Arbetar efter lärarens genomgångar och med muntliga och till stor del skriftliga instruktioner.
Hantera verktyg, redskap och maskiner.
Behöver träna på motoriken.
Klarar med handledning att hantera olika hantverkstekniker.
Klarar att hantera olika hantverkstekniker på ett ganska noggrant och säkert sätt.
Klarar att hantera olika hantverkstekniker på ett noggrant och säkert sätt.
Motivera olika val.
Behöver träna på att motivera olika val som görs under slöjdarbetets gång.
Kan på ett enkelt sätt motivera olika val som görs under slöjdarbetets gång.
Motiverar olika val som gör under slöjdarbetets gång.
Motiverar på ett utvecklat sätt olika val som görs under slöjdarbetets gång.
Idéutveckling.
Har svårt att komma på idéer han/hon vill göra även med handledning.
Kan med handledning utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material eleven själv sökt upp.
Driva arbetet framåt och problemlösning.
Behöver arbeta mer aktivt och be om hjälp när det behövs. Behöver träna på att ge förslag på hur man kan gå vidare med slöjdarbetet.
Kan med handledning ge förslag och välja arbetssätt som gör att slöjdarbetet går framåt.
Ger förslag och väljer arbetssätt som efter diskussion med läraren gör att slöjdarbetet går framåt.
Ger förslag och väljer arbetssätt som gör att slöjdarbetet går framåt.
Omdömen om arbetsinsatsen.
Behöver träna på att se hur den egna arbetsinsatsen påverkar det slutliga resultatet.
Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat resultatet på slöjdarbetet.
Kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat resultatet på slöjdarbetet.
Kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat resultatet på slöjdarbetet.