Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un viaje-

Skapad 2017-12-20 19:47 i Ytterbyskolan Kungälv
elevmatris för lärande
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - elevens val

Skriva
  • M1  A 9
texten om din resa innehåller en del ord ifrån kapitlet men hänger inte ihop i förståeliga meningar
texten om din resa är kort men innehåller en del ord och fraser i området. framtidsform finns med.
texten har med ord och meningar ifrån alla delarna i uppgiften. grammatik och verbformer används i stort riktigt i både presens och futurum
texten är fyllig och sammanhängande med innehåll ifrån alla delarna i uppgiften. Texten är tydlig och till större del korrekt med både presens och futurum
Redovisa muntligt
  • M1  A 9
I redovisningen läses orden och meningarna innantill en hel del uttal är fel och det är svårt att förstå innehållet
redovisningen är kort och en del läses innantill. Ord och meningar uttalas till stor del förståligt
Redovisningen är till stor del tydlig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bara stödord och bilder
Redovisningen är tydlig och fyllig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bilder och få stödord
Använda material
  • M1  A 9
exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller använs inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Förbättra framställningar
  • M1  A 9
inget förändras i texten efter respons
efter respons rättas och ändras något fel självständigt
Efter respons rättas flera fel självständigt och någon mening utvecklas
Efter respons rättas fel självständigt och meningar utvecklas vid behov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: