Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - brott och straff

Skapad 2017-12-22 13:32 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Sh. Demokrati VT-2017 Åk 5
Grundskola 5

Vi kommer under ett antal veckor arbeta med demokrati och fr allt demokrati såsom den fungerar i Sverige. Inom detta arbetsområde, kommer vi bena ut vad själva begreppet innebär. Eleverna kommer få arbeta mycket i grupp och vi kommer ha mycket helklassdiskussioner. Vi kommer även beröra begreppen brott och straff och föra diskussioner kring detta.

Centralt innehåll:
-Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
-Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

För att dina kunskaper inom ämnet ska räknas som godkända ska du...
...kunna använda och förstå innebörden av demokratiska-samhälleliga begrepp.
...ha grundläggande kunskaper om innebörden av demokrati, demokratiska beslutsprocesser och demokratiska värden.
...kunna föra resonemang kring hur individer och grupper kan påverka politiska beslut.

Förmågor: Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att...
...förklara och beskriva grundläggande demokratiska - samhälleliga begrepp.
...förklara innebörden av demokrati dess beslutsprocesser och värden.
...beskriva, motivera och resonera kring demokrati som begrepp.

Hur? Du visar kunskaperna...
...genom att vara muntligt aktiv kring diskussioner, förhör och uppgifter.
...genom de skriftliga arbetsuppgifterna i klassrummet.
...vid läxor och läxförhör, skriftligt och muntligt.

Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Begreppsförståelse
Du har grundläggande kunskaper om de demokratiska - samhälleliga begreppen.
Du har goda kunskaper om de demokratiska - samhälleliga begreppen.
Kommunikativt/muntligt
Du deltar i den kommunikativa/muntliga diskussionen.
Du är aktiv i den kommunikativa/muntliga diskussionen och för diskussionen vidare.
Analysera, resonera, motivera
Du kan med enkla ord beskriva samband och skillnader och dra enkla slutsatser när du talar om demokrati/brott och straff och jämför den med andra styrningsformer. Du motiverar ditt resonemang på ett enkelt vis.
Du kan på ett mer avancerat vis beskriva samband, skillnader och dra slutsatser när du talar om demokrati/brott och straff och jämför med andra styrningsformer. Du motiverar ditt resonemang på ett avancerat vis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: