👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-12-28 19:19 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet "Lag och rätt".
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

En lag är en regel som alla i ett land måste följa. I Sverige har vi många olika lagar och "Skollagen" är ett exempel på detta. I den finns både rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare samt vad som är skolan och kommunens ansvar.

Bryter man mot en lag kan man få ett straff om det bevisas i domstol att man är skyldig och har begått ett brott. Även straffet står i lagen.

Vad som anses vara ett brott kan förändras över tid. Först år 1979 blev det brottsligt att slå barn för att uppfostra dem (aga). Det uppkommer också nya brott i takt med att samhället utvecklas (t.ex. fildelning på nätet).

Du ska nu få lära dig mer om lag och rätt.

Lag och rätt

  • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lagar
Du förklarar vad en lag är, var den bestäms och hur detta går till.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar stiftas.
Rättegång och straff
Du berättar om hur en rättsprocess går till och vem som kan ställas inför rätta och ev. dömas.
Jag ger något exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen.
Jag ger några exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Jag ger flera exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om ämnet (lag, lagstiftning, domstol, rättegång, brott, straff, kriminalitet, påföljd, böter, målsägare, förövare, försvarare, advokat, åklagare intern, kriminalvård, ungdomsvård, belastningsregister, skadestånd, vittne, stifta, rättsväsende, verkställande, dom)
Jag använder några begrepp genom att jag kopplar ihop begreppen med rätt förklaring.
Jag använder flera begrepp genom att säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Jag använder begreppen genom att jag kan förklara samt använda dem på rätt sätt.
Information och källor
Du söker information om ämnet från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.