👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa så 1-3

Skapad 2018-01-03 12:23 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Mål med undervisningen i idrott är att:

  • utveckla sin förmåga att motionera, leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra
  • utveckla en positiv självbild och en god kroppsuppfattning
  • utveckla intresse för friluftsliv och stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet
  • utveckla kunskap om vad som främjar hälsan

Här nedan står alla mål som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3.
Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda.
Dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idrott och lekar
Kunna delta i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Kunna delta aktivt i rörelseaktiviteter och ta ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Börjar hantera med- och motgångar.
Kan följa gemensamma regler och samspela med lagkamrater. Kan hantera med- och motgångar.
Musik och rörelse
Kan röra mig fritt till musik.
Kan härma enkla rörelser till musik.
Kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
Kunna delta i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Kunna delta i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
Kunna delta i vattenvaneövningar och simundervisning.
Kunna simma med hjälpmedel.
Kunna balansera , flyta och simma i mag- och ryggläge
Friluftsliv
Kunna delta aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Ha kännedom om och kunna använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Känna till principerna för allemansrätten.
Kunna visa hänsyn mot naturen och följa regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
Kunna använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor.
Kunna hantera och rita enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Ha kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Hälsa
Kunna föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.)
Kunna reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4