Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Förskoleklass

Skapad 2018-01-09 18:20 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
En matris i matematik för förskoleklass.Matrisen syftar till att visa elevens utveckling gällande den grundläggande taluppfattningen.
Grundskola F Matematik

Undervisningen i förskoleklass ska "ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld."(Lgr 11) Matrisen syftar till att visa elevens utveckling gällande den grundläggande taluppfattningen.

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Ramsräkning framåt 1-20
Ramsräkning bakåt 10-1
Ramsräkning koordination 1-10
Peka och räkna
Ordningstal 1-6
Lägg 6 kr i en rad. Peka på 3:e, 6:e kronan Namnge 2:a, 5:e kronan
Dela lika
Dela lika 6 kr, 8 kr
Lika många 1-5
Lägg fram 3 kr/5 kr Ge mig lika många
Jämförelse
Lägg 5 kr i en rad och 3 kr i en rad under. Hur många fler/fattas?
Uppdelning av tal 1-5
Lägg fram 5 kr. Göm 2 kr/4kr Hur många göms?
Vilken siffra?
Använd sifferkorten 1-9.
Mängduppfattning 1-6
Överföra tärningens prickar/ antalskort till antal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: