👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris tyska

Skapad 2018-01-11 14:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

I matrisen ser du hur du ligger till i tyska och du ser också vad du ska göra för att nå nästa steg. Sträva alltid åt höger i matrisen. Bedömningen är grundad på de arbetsområden som vi arbetat med hittills. I vissa fall kan mer än en nivå vara markerad och detta betyder att du har presterat på olika nivåer i olika arbetsområden.

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet i texter av olika slag. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för och kommentera huvudinnehållet.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer i texter av olika slag. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i texter av olika slag. Du kan på ett ganska välgrundat sätt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet . Du kan på ett enkelt sätt redogöra för ,diskutera och kommentera huvudinnehållet
Du förstår huvudinnehållet och vissa tydliga detaljer .Du kan på ett enkelt sätt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår huvudinnehållet och viktiga detaljer. Du kan på ett ganska välgrundat sätt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Muntlig framställning
Innehåll och ordförråd
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll. Du har svårt att hitta ord för det som du vill säga.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt. Du känns ibland osäker på hur du ska formulera dig. Du har ibland svårt att hitta ord för det du vill säga.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat. Du är ganska säker i din framställning. Du har ett ganska bra ordförråd.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Det du säger är tydligt och sammanhängande. Du har bra flyt i ditt berättande. Du har ett bra ordförråd.
Muntlig interaktion
rollspel,samtal i klassrummet och intervjuer
Du har ett för magert ordförråd för att kunna medverka i ett enkelt samtal eller svarar enbart med enstaka ord. Du tar inga egna initiativ i samtalet
Du kan både besvara och till viss del även ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt. Du kan i de flesta fall interagera med någon annan.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och relativt tydligt sätt. Du kan interagera med någon annan med relativt bra flyt.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Du interagerar med andra på ett säkert sätt och med bra flyt.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar flera ord fel, vilket gör att det är svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen.
Ditt uttal är ganska tydligt och du försöker använda en lämplig språkmelodi.
Du har ett tydligt och säkert uttal med bra språkmelodi.
skriftlig framställning med hjälpmedel
Innehåll
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du skriver på ett ganska kortfattat sätt. På några ställen är du lite detaljerad. Du har ett litet mer begränsat ordförråd. På några ställen är din text otydlig.
Du skriver lite mer detaljerat samt visar delvis sammanhang och variation. Du har ett ganska bra och lite varierat ordförråd. Det är till stor del tydligt vad du menar.
Du skriver lite mer detaljerat samt visar delvis sammanhang och variation. Du har ett bra och varierat ordförråd. Det framgår tydligt vad du menar.
språklig korrekthet
muntligt och skriftligt grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen t.ex. när det gäller verbformer.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
skriftlig framställning utan hjälpmedel
Innehåll
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll. Du har stora begränsningar i ditt ordförråd.
Du skriver på ett ganska kortfattat sätt. Du har ett litet mer begränsat ordförråd. Din text är till stor del tydlig, men på några ställen är den lite svårtolkad.
Du skriver lite mer detaljerat samt visar delvis sammanhang och variation. Du har ett ganska bra ordförråd. Din text är tydlig.
Du skriver lite mer detaljerat samt visar delvis sammanhang och variation. Du har ett gott och varierat ordförråd. Du gör dig förstådd med ett lite mer avancerat innehåll.