👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris engelska åk 3

Skapad 2018-01-13 18:34 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris för åk 3
Grundskola 3 Engelska

En lärandematris i engelska med förmågorna (skills) listen, read, speak and write) samt engelskspråkiga länder.

English

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Listen
Du kan förstå enklare meningar, texter och instruktioner.
Jag kan lyssna på och förstå enkla ord, korta meningar och enkla instruktioner.
Jag kan lyssna på och förstå ord, meningar och instruktioner.
Jag kan lyssna på och förstå många ord, meningar, instruktioner, beskrivningar och korta berättelser.
Speak
Du kan berätta om dig själv och samt ställa frågor och svara på frågor.
Jag kan härma enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Jag kan säga vanliga ord och meningar samt presentera mig själv.
Jag kan säga olika ord och meningar, ställa och svara på frågor samt föra ett enkelt samtal.
Read
Du kan läsa och förstå enkla ord, meningar och ramsor.
Jag kan läsa enkla ord och gärna med bildstöd.
Jag kan läsa och förstå enkla ord och meningar.
Jag kan läsa och förstå ord, meningar, instruktioner och texter/berättelser.
Write
Du kan skriva enkla meningar och frågor.
Jag kan skriva av ord eller stava ljudenligt.
Jag kan skriva enkla ord som går att förstå eller är rättstavade på egen hand.
Jag kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå eller är rättstavade på egen hand.
Engelsktalande länder
Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.
Jag kan säga minst ett engelskspråkigt land.
Jag kan säga några engelsktalande länder och kan berätta om vardagslivet i något av dem.
Jag kan säga flera engelsktalande länder, berätta om vardagslivet i några av dem samt någon högtid eller tradition i något av dem.