Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt

Skapad 2018-01-15 14:53 i Kronaskolan F-3 Ale
Vi kommer att arbeta med förmågan att benämna, rita, beskriva och konstruera objekt, både tvådimensionella och tredimensionella.
Grundskola 2 Matematik
Benämna
Kunna känna igen och namnge två- och tredimensionella objekt.
  • Ma  1-3
  • Ma   3
Du kan till viss del känna igen och namnge triangel, kvadrat, rektangel eller cirkel. Du kan med hjälp av lärare känna igen och namnge kub, klot, rätblock, kon, pyramid eller cylinder.
Du kan känna igen och namnge de flesta av triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Du kan namnge någon av kub, klot, rätblock, kon, pyramid eller cylinder.
Du kan med säkerhet namnge triangel, kvadrat, rektangel och cirkel samt kub, klot, rätblock, kon, pyramid och cylinder.
Rita
Kunna rita två- och tredimensionella objekt.
  • Ma  1-3
  • Ma  1-3
  • Ma   3
Du kan med hjälp av lärare rita triangel, kvadrat, rektangel eller cirkel.
Du kan rita triangel, kvadrat, rektangel och cirkel med delvis rätt proportioner.
Du kan rita triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Du kan till viss del rita kub, klot, rätblock, kon, pyramid och cylinder.
Beskriva
Kunna beskriva geometriska objekt muntligt eller skriftligt.
  • Ma  1-3
  • Ma   3
Du kan med hjälp av lärare beskriva tvådimensionellaobjekts egenskaper med något av orden sida och hörn.
Du kan beskriva tvådimensionellaobjekts egenskaper med hjälp av orden sida och hörn. Du kan med hjälp av lärare delvis beskriva tredimensionellaobjekt med något av orden sidoyta, kant och hörn.
Du kan beskriva två- och tredimensionellaobjekt och deras likheter och skillnader.
Konstruera
Kunna konstruera enkla geometriska objekt såsom kub, rätblock och pyramid med lättanvända byggmaterial.
  • Ma  1-3
  • Ma   3
Du kan med hjälp av lärare konstruera kub, rätblock eller pyramid.
Du kan konstruera kub, rätblock och pyramid med delvis rätt förhållanden/egenskaper.
Du kan konstruera kub, rätblock och pyramid med rätt förhållanden och egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: