Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt år2

Skapad 2018-01-16 19:49 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer under våren att arbeta mycket med siffrornas värde i positionssystemet, skriftliga räknemetoder, geometri, längd och tid. Detta kommer vi att göra genom genomgångar, praktiskt material, kooperativt lärande, olika övningar på datorn och matematikboken.

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
1
2
3
Geometri
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare namnge de geometriska formerna rätblock, cylinder, kon och klot. Jag kan beskriva 3 av dem.
Jag kan namnge de geometriska formerna rätblock, cylinder, kon och klot. Jag kan beskriva 3 av dem.
Jag kan se samband mellan till exempel kvadrat och kub, cirkel och cylinder.
Uppställning
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare använda metoden uppställning när jag räknar addition och subtraktion med växling 0-200.
Jag kan använda metoden uppställning när jag räknar addition och subtraktion med växling 0-200.
Jag kan använda metoden uppställning när jag räknar addition och subtraktion med växling 0-500.
Tid
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare se tidsskillnaden mellan två klockor - HELA TIMMAR
Jag kan se tidsskillnaden mellan två klockor - HELA TIMMAR
Jag kan se tidsskillnaden mellan två klockor - HALVTIMMAR OCH KVARTAR
Längd
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare uppskatta och mäta saker i meter och centimeter.
Jag kan uppskatta och mäta saker i meter och centimeter.
Jag kan lösa olika matematiska problem med meter och centimeter.
Talföljd
  • Ma   3
Jag kan med hjälp av min lärare storleksordna talen 0-200.
Jag kan storleksordna talen 0-200.
Jag kan storleksordna talen 0-1000
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: