Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov procentuell förändrning och upprepad procentuell förändring

Skapad 2018-01-18 11:30 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömning av prov på förändrning och upprepad procentuell förändring (Prio 2.4-2.5)
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matrisen innehåller steg som visar på vilket sätt lösningen av uppgifterna har utförs och vad som kännetecknar de olika graderna av utveckling för just dessa uppgifter. På så sätt syns vad som kan göras för att utveckla sättet att lösa denna typ av uppgifter.

Inte försökt
Redovisning saknas
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
Klaras på ett väl fungerande sätt
Klaras på ett effektivt och tydligt sätt
Lösa matematiska problem
Använda metod för procentuell förändring/upprepad procentuell förändring för att lösa ett matematiskt problem.
Du har endast skrivit svar.
Du har skrivit av informationen och påbörjat ett lösningsförslag eller ej kommit fram till ett korrekt svar eller ej uppfatta uppgiftenkorrekt.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med stöd. .
Du har på egen hand delvis löst uppgiften. T.ex. löst delar av problemet, t.ex. multiplicerat med förändringsfaktor.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer T.ex. löser problemet på ett fungerande sätt, t.ex. genom redovisad prövning och ger minst 1 korrekt förslag.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer och använt en effektiv metod och redogjort för metoden så att det går att följa dina tankar. T.ex. Löst hela problemet med en effektiv metod, t.ex. genom att ställa upp en ekvation och anta ett värde.
Begreppsanvändning
Använda och förstå matematiska begrepp
Du har använt och visar förståelse för grundläggande matematiska begrepp med stöd. T.ex. förändringsfaktor.
Du har på egen hand använt och visar förståelse för grundläggande matematiska begrepp.
Du har använt och visar förståelse för olika matematiska begrepp i kända situationer.
Du har använt och visar förståelse för olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. T.ex. linjär funktion, k-värde.
Metoder
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du har endast skrivit svar.
Du har skrivit av informationen och påbörjat ett lösningsförslag eller ej kommit fram till ett korrekt svar eller ej uppfattat uppgiften korrekt.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer men lösningen är svår att följa. Du kan räkna med en procentuell förändring.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer. Du har använt en fungerande metod. T.ex. räknar ut värdet på 1%. Det går att följa dina tankar. Du kan räkna med upprepad procentuell förändring genom att räkna med en förändring i taget.
Du har på egen hand kommit fram till en lösning som stämmer. Du har använt en effektiv metod. T.ex. förändringsfaktor, ekvation. Det går att följa dina tankar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du har endast skrivit svar.
Du har skrivit av informationen och påbörjat ett lösningsförslag eller ej kommit fram till ett korrekt svar eller ej uppfattat uppgiften korrekt.
Du har resonerat om procentuell förändring med stöd.
Du har på egen hand fört ett enkelt resonerat om procentuell förändring.
Du har på egen hand resonerat om procentuell förändring. Du motiverar genom att konkretisera/ge exempel som underbygger ditt resonemang.
Du har på egen hand resonerat om upprepad procentuell förändring. T.ex. genom att beskriva och jämföra två matematiska modeller. T.ex. förändring i procent, värde i kr och under tid.
Kommunikation
Hur du visar dina tankar och beräkningar så att det går att förstå din metod
Du har endast skrivit svar.
Du har skrivit av uppgiften, men inte kommit vidare.
Din lösning går att följa efter att du muntligt eller skriftligt fått komplettera.
Din lösning saknar struktur och ordning, men går delvis att följa.
Din lösning är tydlig, men saknar något steg
Din lösning har en tydlig början och slut i form av ett svar. Däremellan visar du tydligt dina beräkningar steg för steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: