Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

berättande text

Skapad 2018-01-20 13:34 i Slättaskolan Falun
Matrisen är utformad efter Zick Zacks modell
Grundskola 6 Svenska

Berättande text

Rubrik 1

har ännu ej nått E-nivå
E
C
A
SYFTE
Förstår varför berättelser skrivs och att de kan se olika ut. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att berättelser kan skrivas för att underhålla, undervisa, informera osv. och samtidigt ge läsaren möjlighet att använda sin fantasi. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att berättelser kan skrivas med olika syften och att läsarna tolkar berättelser på olika sätt. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig ”röd tråd”.
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och ”röd tråd”.
Texten har ett tydligt och för mål­gruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig ”röd tråd”.
STRUKTUR
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer, valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredsställande sätt.
-inledning
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
-komplikation
Skapar en svag berättarkurva och återger en rad händelser som antyder en komplikation.
Skapar en tydlig berättarkurva och utvecklar handlingen genom en komplikation.
Utvecklar en berättarkurva som är följdriktig och sammanhängande. Utvecklar och löser de komplikationer som uppstår
-avslutning
Skriver en enkel avslutning, t.ex. ”Det var en dröm.”
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
-ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Börjar använda adjektiv och beskrivande verb.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten och visar på god språklig variation. Kontrollerar effektivt språket och strukturen och väljer noga ord och stil.
-första/tredje person
Skriver konsekvent i första eller tredje person.
Anpassar perspektivet på ett i stort sett korrekt sätt.
Anpassar perspektivet på ett för sammanhanget korrekt sätt.
-direkt och indirekt tal
Återger tal ibland. Börjar använda riktig interpunktion i dialoger.
Använder dialoger på ett för sammanhanget passande och korrekt sätt.
Använder dialoger på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
-tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt och effektivt.
-sambandsord
Använder vanliga sambandsord som t.ex. ”för att, därför, så att”.
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan”.
Använder sambandsord på ett välutvecklat sätt, så att texten är lätt att följa och förstå.
-berättarteknik
Texten innehåller några få gestaltande beskrivningar eller berättartekniska grepp.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar samt en del berättartekniska grepp, avsedda att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, liksom olika berättartekniska grepp, medvetet valda för att skapa spänning och väcka intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: