Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Politik

Skapad 2018-01-21 18:37 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Samhällskunskap
Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om demokratiska värden och processer
Elevens förmåga att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter och för och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande
På väg mot
visar grundläggande kunskaper genom att för enkla resonemang
visar goda kunskaper genom att föra utvecklade resonemang
visar mycket goda kunskaper genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang
Begrepp
Eleven använder rätt begrepp
På väg mot
använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
använder begrepp och modeller på ett relativ välfungerande sätt
använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd.
på väg mot
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: