👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Abrahams barn

Skapad 2018-01-21 21:48 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Bedömningsmatris kopplad till arbetet med de samhällsorienterande ämnena i årskurs 2.

Religionskunskap

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Bibliska berättelser
  • SO  1-3
Du behöver stöd av pedagog eller bildstöd för att återge delar av innehållet i någon berättelse ur Bibeln.
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln muntligt eller skriftligt.
Du kan återge flera berättelser ur Bibeln muntligt eller skriftligt.
Kristendom, judendom och islam.
  • SO  1-3
Du behöver stöd av pedagog för att kunna ge något exempel på någon högtid, symbol eller central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Du kan ge exempel på någon symbol, flera högtider och centrala berättelser från kristendomen, judendomen och islam.
Platser för religionsutövning
  • SO  1-3
Du behöver stöd av pedagog för att beskriva någon plats för religionsutövning.
Du kan beskriva några platser för religionsutövning. Du kan koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet..
Du kan utförligt beskriva några platser för religionsutövning. Du kan koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Göra jämförelser
Du behöver stöd av pedagog för att kunna se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan ge några exempel på likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan ge flera tydliga exempel på likheter och skillnader mellan de tre religionerna.