Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Vikingatiden och Medeltiden

Skapad 2018-01-22 10:18 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 4 Historia
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Jag vet vad som är utmärkande för den tid vi idag kallar vikingatiden.
Eleven visar grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Eleven visar goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Samhällsförändringar
Jag kan beskriva hur vikingarnas resor ökade kontakterna med och kunskaper om människor i andra länder.
Eleven visar grundläggande kunskaper om vikingaresornas konsekvenser.
Eleven visar goda kunskaper om vikingaresornas konsekvenser.
Eleven visar mycket goda kunskaper om vikingaresornas konsekvenser.
Tidsperioder
Jag vet vad som är utmärkande för den tid vi idag kallar medeltiden.
Eleven visar grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden
Eleven visar goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Samhällsförändringar
Jag kan beskriva hur medeltidens handelssystem ökade kontakterna med och kunskaper om människor i andra länder.
Eleven visar grundläggande kunskaper om hur medeltidens handelssystem påverkade människorna i Norden.
Eleven visar goda kunskaper om hur medeltidens handelssystem påverkade människorna i Norden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om hur medeltidens handelssystem påverkade människorna i Norden.
Samhällsförändringar
Jag har kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Eleven visar grundläggande kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Eleven visar goda kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Eleven visar mycket goda kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Samhällsförändringar
Jag har kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Eleven visar grundläggande kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Eleven visar goda kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Historiskt källmaterial
Jag har kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Eleven har grundläggande kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Eleven har goda kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Eleven har mycket goda kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: