Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Soluppgift kap 3 Akvariet

Skapad 2018-01-24 16:04 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av problemlösningsuppgift som läxa.
Grundskola 9 Matematik
Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Väljer metod som fungerar för att lösa uppgift A, B och C.
Väljer metoder som fungerar väl för att lösa problemet i A, B och C.
Väljer ändamålsenliga och väl fungerande metoder för att lösa samtliga problem.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar kunskap för sambandet mellan volymenheter.
Visar viss kunskap för sambanden mellan begränsningsarea och volym.
Visar kunskap för sambanden mellan begränsningsarea och volym.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Löser i huvudsak A, B och C.
Löser A, B och C. Löser delvis eller helt D, men lösningen har vissa brister.
Löser samtliga uppgifter korrekt.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Föreslår realistiska mått på akvarium i uppgift A och B.
Anger realistiska mått i A och B och gör en ansats till korrekt resonemang till D.
Val och motiveringar till samtliga uppgifter är relevanta och korrekta.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: