Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyngåkraskolan åk 1-3 Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling

Skapad 2018-01-24 19:49 i Lyngåkraskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3

Bedömningsstödets syfte är att vi lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Vi kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Vi kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: