Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 2

Skapad 2018-01-28 16:36 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 2 Bild

Långsiktiga mål

utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och utrycksformer utveckla sin kreativitet och intresse för att skapa och att ta eget initiativ till att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Bl
Du berättar med bilder om dina erfarenheter och **vågar** oftast uttrycka dig.
Du berättar med bilder och **uttrycker** dina tankar.
Du berättar med bilder och **kan uttrycka** dina erfarenheter, upplevelser och åsikter.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • Bl
Du skapar bilder och **prövar** olika tekniker och material.
Du skapar bilder och **använder** olika tekniker och material.
Du skapar bilder och **använder** olika tekniker och material för att **förbättra** bilden.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • Gr lgr11
  • Gr lgr11
Du arbetar enligt instruktioner med **hjälp av läraren**.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **slutför** dina bilder.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **bearbetar** dina bilder.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • Bl
Du visar nyfikenhet och vill titta på andras bilder.
Du visar nyfikenhet och undersöker andras bilder. Du **använder** andras bilder till egna idéer.
Du visar nyfikenhet genom att undersöka och inspireras av andras bilder. Du **använder** andras bilder och **prövar** dina egna idéer.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • Bl
Du visar och **berättar** om ett ämne med hjälp av olika bilder.
Du visar och **berättar** om bilder och **förklarar** hur du har gjort och tänkt.
Du visar och **berättar** om bilder och **förklarar** dina val och **utvärderar** ditt arbete **till viss del**.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
  • Bl
Du **berättar** om en bild du ser.
Du **berättar** om olika sorters bilder och **beskriver** olika detaljer och former.
Du **beskriver** bilders olika uttryck och innehåll på ett enkelt sätt. Du **förklarar** varför en viss sorts bild används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: