Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 SO (Hi) åk:4 Medeltiden.

Skapad 2018-01-29 10:43 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med medeltiden v. 6-12
Grundskola 4 Historia

Rubrik 1

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du kan berätta om viktiga händelser och personer
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om hur det var på medeltiden och om händelser samt personer som levde på medeltiden
Du har goda kunskaper om hur det var på medeltiden och om händelser samt personer som levde på medeltiden
Du har mycket goda kunskaper om hur det var på medeltiden och om händelser samt personer som levde på medeltiden
Diskussion
Du kan berätta om hur samhället förändras och hur människor lever och arbetar.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras från vikingatiden till medeltiden, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras från vikingatiden till medeltiden, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras från vikingatiden till medeltiden, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
beskriva
Du kan berätta om hur människor och samhällen förändras under medeltiden och hur det hänger ihop med vikingatiden och varför denna förändring sker.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du beskriver hur vikingatiden och medeltiden hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur vikingatiden och medeltiden hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur vikingatiden och medeltiden hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Diskssioner
Du kan berätta om hur vi ser på olika människor, händelser under medeltiden och hur synsättet ibland ändras under tidens lopp och varför vi ändrar synsätt och inte ser/ handlar på samma sätt idag.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
När du stöter på nya ord så tar du reda på vad de betyder och använder dem i redovisningar, diskussioner och i samtal muntligt och skriftligt
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: