Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKRIVA POESI

Skapad 2018-01-29 13:20 i Öjersjö Brunn Partille
Ett arbete inom genren poesi där du lär dig känna igen tre olika diktformer: Limerick, femrading och haiku. Vi arbetar med de tre formerna, läser och lyssnar till olika dikter. Därefter skriver du tre egna dikter efter modellerna på temat höst. Slutligen framför du någon av höstdikterna muntligt för att träna på rytm, intonation och betoning.
Grundskola 4 – 6 Svenska

SKRIVA

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att skriva olika slags texter
Dikter: 1 Limerick 2 Femrading 3 Haiku
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Språkregler
Stavning och stor bokstav.
Eleven kan använda sig av grundläggande språkregler med stöd av läraren.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Handling och beskrivningar
Beskrivningar med olika sinnen:syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och handling med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Estetiska uttryck
Foto/bilder med koppling till dikterna.
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck med stöd av läraren.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: