Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i engelska muntlig redovisning åk 7- comparing schools

Skapad 2018-02-02 13:56 i Stenkulan Lerum
Bedömningsmatris i engelska muntlig framställning åk 7
Grundskola 7 – 9 Engelska

Här kan du läsa hur den muntliga redovisningen bedöms och hur de olika betygsstegen ser ut.

På väg att nå kunskapskraven
---->
---->
---->
Inledning
Inledningen består i att du kort berättar vilket ämne du har.
Inledningen väcker intresse genom att du tydligt berättar vilket ämne du har eller på annat intresseväckande sätt presenterar ämnet.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.

På väg att nå kunskapskraven
---->
---->
---->
Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Du försöker att inte läsa hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Du har förberett dig genom att ta med dig stödord och kan använda dessa. Du läser inte mycket innantill.
Det är tydligt att du har tränat mycket. Du behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka dig fritt i ämnet.

På väg att nå kunskapskraven
---->
---->
---->
Tydlighet
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Ordförråd och språklig säkerhet
Du har svårt att formulera om och komma tillbaka om du kommer av sig. Du har svårt för förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Du visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt.Du använder aldrig svenska.
Du visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Du kan formulera om meningar om du kommer av dig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Du tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Du tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Du har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: