Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-02-05 21:59 i Bosgårdsskolan Varberg
Bedömningsmatris till arbetsområde programmering
Grundskola 6 – 9 Teknik

Bedömning vid skriftligt prov (problemlösning, programmering genom stegvisa instruktioner, analysera lösningar)

Problemlösningsförmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se problem att lösa
Identifiera problem som går att lösa med hjälp av programmering
Du har svårigheter att se lösbara problem och ger oftast upp utan att försöka förstå uppgiften.
Du hittar oftast problem och försöker oftast fundera ut vad som behöver göras. Du arbetar med viss envishet och tålamod.
Du har en god förmåga att se lösbara problem och arbetar tålmodigt med att formulera dessa problem för att sedan kunna pröva olika lösningar.
Hitta lösningar
Utarbeta förslag till lösningar med hjälp av programmering
Du behöver hjälp för att hitta lösningar även till problem med mycket låg svårighetsgrad.
Du löser problem och/eller bidrar med lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du hittar välfungerande lösningar och bidrar med lösningsförslag på relativt komplexa problem.

Programmering genom stegvisa instruktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kod och kommandon
Använda programmeringsmiljöns begrepp och uttrycksformer
Du behöver hjälp för att skriva program som är fungerande lösningar till enkla problem.
Du kan använda de vanligaste kommandona i Swift och med hjälp av dem skapa enkla program som i huvudsak fungerar.
Du kan använda och skapa egna kommandon samt skapa effektiva program med hjälp av till exempel loopar eller villkor.
Stegvisa instruktioner
Att styra föremål med programmering
Du har svårt för att styra ett föremål med hjälp av programmering i stegvisa instruktioner.
Du kan skriva stegvisa instruktioner som styr ett föremål på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skapa stegvisa instruktioner som effektivt styr ett föremål genom komplexa miljöer.

Analysera lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och värdera lösningar
Analysera olika lösningar på problem utifrån ändamåls-enlighet och funktion
Du kan ännu inte värdera en lösning genom att hitta någon för- eller nackdel med den.
Du kan analysera en lösning i någon aspekt, till exempel effektivitet eller hur lätt lösningen är för någon annan att förstå.
Du kan analysera olika lösningar på samma problem och värdera dem från olika aspekter, till exempel effektivitet och hur lätt lösningen är för någon annan att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: