Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - krafter

Skapad 2018-02-06 11:39 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris för arbetsområdet Krafter
Grundskola 8 Fysik

Lägre
------------------------->
Högre
Laborationer
Planering av laborationer
Bidrar till att formulera egna planeringar som det går att följa och laborera efter.
Formulerar egna planeringar som efter någon bearbetning går att följa och laborera efter.
Formulerar egna planeringar som går att följa och laborera efter.
Laborationer
Genomförande av laborationer
Utför laborationer med färdiga instruktioner, på ett säkert och på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Utför laborationer med färdiga instruktioner, på ett säkert och fungerande sätt.
Laborationer
Dra slutsatser
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en enkel slutsats.
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en utvecklad slutsats och kopplar ihop slutsatsen till viss del med fysikaliska teorier.
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en väl utvecklad slutsats och kopplar ihop slutsatsen med fysikaliska teorier.
Laborationer
Felkällor och förbättringar av laborationen.
Hittar enkla felkällor kopplade till resultatet och kan bidra med förslag hur laborationen kan förbättras.
Hittar specifika felkällor kopplade till resultatet och ger förslag på hur laborationen kan utvecklas.
Hittar specifika felkällor kopplade till resultatet och ger förslag på hur laborationen kan utvecklas och hittar nya frågeställningar att undersöka.
Kunskaper
Förmågan att förklara och ge exempel med hjälp av fysikaliska begrepp.
Har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva och då ibland med hjälp av fysikaliska begrepp. (Visar grunder inom kraft, tryck, rörelse, tröghet, fritt fall och enkla maskiner genom att visa förståelse för vissa begrepp och kunna förklara på ett enkelt sätt t.ex. varför isen håller bättre om man ligger ner på isen istället för står på den.)
Har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband, ofta med hjälp av fysikaliska begrepp. (Förklarar mer komplexa fenomen som varför man känner sig hoptryckt när man åker i en dal i en berg och dalbana samtidigt som man visar att det beror på samma sak som att man trycks bakåt mot ryggstödet när bilen startar snabbt. Använder begrepp som tröghet, acceleration, friktion mm.)
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på generella samband med hjälp av fysikaliska begrepp. (använder fysikaliska begrepp och underbygger dina resonemang med fysikaliska teorier. Kan t.ex. räkna på vridmoment och förklara ingående hur cyklarnas växlar fungerar och att det är ett exempel på "Mekanikens gyllene regel".)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: