Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP C2, Argumenterande text

Skapad 2018-02-06 13:07 i Lagga skola Knivsta
Nationella prov argumenterande text, vårterminen 2018
Grundskola 6 Svenska
E
D
C
B
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten har huvudsak fungerande inledning, avslut och styckeindelning.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. (Tempus används med viss säkerhet.)
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet. (Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.) * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. *
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet. (Tempus används på ett riktigt sätt.) *Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation E
D
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation C
B
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: