Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7

Skapad 2018-02-06 16:09 i Läroverket Hudiksvall
Bedömningsmatris enl. förmågorna tala, lyssna, läsa, skriva, reflektera över kulturella företeelser, anpassa och använda språkliga strategier.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan säga enkla ord och fraser.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva meningar om dig själv och andra.
Du kan skriva begripligt och sammanhängande genom enkla texter. Du behärskar till viss del språkreglerna.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du är på väg att lära dig något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om länderna där språket talas.
Du kan säga några saker om länderna där språket talas.
Du har en översikt över länderna där språket talas.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du har ännu ingen strategi för att kunna förstå eller göra dig förstådd.
Du har någon strategi för att kunna förstå och göra dig förstådd, till exempel att ställa frågor och använda lexikon.
Du använder några olika strategier för att kunna förstå och göra dig förstådd.
Du använder flera språkliga strategier med gott resultat. Du kan omformulera när du inte kommer på ordet eller frasen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: