Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/teknik: Elektricitet - bedömningsmatris

Skapad 2018-02-06 20:58 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik

Matrisen används som underlag för skriftligt omdöme i fysik och teknik.

---------->
---------->
---------->
Begreppsförståelse
Statisk elektricitet Elektrisk ström Seriekoppling/Parallellkoppling Ledare/Isolator
Du är på god väg att kunna beskriva begrepp inom arbetsområdet elektricitet. (Beskriver med hjälp av stödfrågor.)
Du kan på ett enkelt sätt beskriva begrepp inom arbetsområdet elektricitet. (Beskriver kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva begrepp inom arbetsområdet elektricitet. (Förklarar utförligt. Kan även ha med en bild.)
Elektricitet hem till dig/Elsäkerhet
Du är på god väg att kunna förklara elektricitetens väg och elsäkerhet. (Förklarar med hjälp av stödfrågor.)
Du kan på ett enkelt sätt förklara elektricitetens väg och elsäkerhet. (Förklarar kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt förklara elektricitetens väg och elsäkerhet. (Förklarar utförligt. Kan även ha med en bild.)
El-konstruktion
Få en lampa att lysa. Skapa en el-konstruktion med lampa, batteri, ledningstrådar och strömbrytare.
Du är på god väg att kunna bygga en el-konstruktion som får en lampa att lysa. (Behöver hjälp med att bygga.)
Du kan bygga en el-konstruktion som får en lampa att lysa. (Bygger på egen hand. Följer instruktion.)
Du kan bygga en el-konstruktion som får en lampa att lysa och kan utveckla den med egna idéer. (Bygger på egen hand. Följer instruktion och testar egna idéer.)
Planera, genomföra och dokumentera experiment.
Du är på god väg att kunna planera, genomföra och dokumentera experiment. (Behöver hjälp med planering, genomförande och dokumentation.)
Du kan på ett enkelt sätt planera, genomföra och dokumentera experiment. (Deltar i vissa delar av planering och genomförande. Dokumenterar kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt planera, genomföra och dokumentera experiment. (Deltar aktivt i planering och genomförande. Dokumenterar utförligt med både text och bild.)
Uppfinnare/uppfinning
Du är på god väg att kunna redogöra för en uppfinnare/uppfinning. (Redogör med hjälp av stödfrågor.)
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för en uppfinnare/uppfinning. (Redogör kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för en uppfinnare/uppfinning. (Redogör utförligt.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: