Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Soluppgift kap 4 Konsumentprisindex

Skapad 2018-02-07 09:56 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av problemlösningsläxa
Grundskola 9 Matematik
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Väljer metoder som fungerar för att lösa problemet i A och B.
Väljer metoder som fungerar väl för att lösa problemet i A, B och C.
Väljer korrekta och effektiva metoder för att lösa problemen i A–D.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Löser A. Genomför inte alls eller bara delvis någon eller några av B–D.
Löser A, B och C. Löser delvis D men lösningarna kan innehålla brister.
Löser samtliga uppgifter helt korrekt.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Motiverar svaret i C korrekt.
För tydliga och korrekta resonemang som går att följa i uppgifterna C och D.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: