Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 6 "Sjukdomar"

Skapad 2018-02-11 10:26 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 6 Biologi

I detta arbetsområde har eleverna fördjupat sina kunskaper om vanliga sjukdomar. De har gjort ett fördjupningsarbete som de sedan redovisat muntligt med en digital presentation inför klassen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-söka/granska information
Du använder olika källor och kan berätta hur du gick tillväga.
Du använder olika källor och kan berätta hur du gick tillväga. Du kan resonera om källans användbarhet ur något perspektiv.
Du använder olika källor och kan berätta hur du gick tillväga. Du kan resonera om källans användbarhet ur några perspektiv. Du kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen.
Kunskap
-orsaker, symptom, behandling, förebyggande av sjukdomen
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att beskriva och förklara sjukdomen i huvudsak från dina egna erfarenheter. Förklaringarna är inte helt korrekta.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att beskriva och förklara sjukdomen utifrån dina kunskaper i biologi. Förklaringarna är i huvudsak korrekta.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att beskriva och förklara sjukdomen utifrån dina kunskaper i biologi. Förklaringarna är korrekta.
Begrepp
-förmågan att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder i huvudsak vardagligt språk.
Du blandar vardagliga och naturvetenskapliga begrepp.
Du använder i huvudsak de naturvetenskapliga begreppen.
Kunskap
-dokumentera och förmedla
Din dokumentation är enkel. Till viss del en koppling mellan text och bild. Till viss del en röd tråd i redovisningen.
Din dokumentation är utvecklad. I största del en koppling mellan text och bild. Till största del en röd tråd i redovisningen.
Din dokumentation är välutvecklad. Tydlig koppling mellan text och bild. Tydlig röd tråd i redovisningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: