Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska

Skapad 2018-02-12 15:59 i Hälsinggårdsskolan Falun
Bedömningsmatris i engelska utifrån kunskapskraven LGR 11
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömningsmatris i engelska utifrån kunskapskraven LGR 11

Tala och samtala

F
E
C
A
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra (...) förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig (...) till syfte, mottagare och situation.
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning
tydligt och med flyt samt med viss anpassning
Dessutom kan eleven välja och använda sig av (...) strategier som (...) och förbättrar interaktionen.
i huvudsak fungerande i viss mån löser problem i
fungerande löser problem
väl fungerande och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriva

F
E
C
A
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Lyssna och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talad engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Läsa och förstå

F
E
C
A
Eleven kan förstå (...) lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i
såväl helhet som detaljer i
Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med (...) agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart resultat
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan välja texter från olika medier samt (...) använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Realia

F
E
C
A
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra (...) jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
enkla
välutvecklade
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: