Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse av skönlitterär text

Skapad 2018-02-15 15:19 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Gymnasieskola 1 Svenska som andraspråk

Läsförståelse

Syfte med uppgiften Du ska träna på att läsa på, mellan och bortom raderna för att visa att du förstår och kan tolka textens innehåll.
Du ska visa att du kan skriva en text som är sammanhängande, begriplig och att du i huvudsak följer grammatiska regler.

Läs utdelat material och besvara frågorna med hela meningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA OCH SAMTALA OM TEXTER
Du kan översiktligt redogöra för innehållet i skönlitterära texter.
Du kan redogöra för innehållet i skönlitterära texter
Du kan mer utförligt redogöra för innehållet i skönlitterära texter samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
SKRIVA
Du kan skriva en text som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna (regler) för den valda texttypen.
Du kan skriva en text som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna (regler) för den valda texttypen. Du kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Du kan skriva en text, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna (regler) för den valda texttypen. Du kan anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: